PIT 28 – czy przysługują ulgi podatkowe?

PIT 28 – czy przysługują ulgi podatkowe?

W różnych formularzach PIT można spotkać się z ulgami, z których podatnicy z chęcią korzystają. Nie zawsze jednak jest taka możliwość. Jak to się przedstawia w przypadku rozliczenia podatkowego ryczałtu? Warto się temu przyjrzeć.

Czym jest PIT 28?

Zanim przejdziemy do ulg podatkowych, warto odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest ten podatek. Jak już zostało wspomniane, dotyczy on ryczałtu. Chodzi dokładnie o ryczałt przychodów ewidencjonowanych. Kogo dokładnie on dotyczy?

  • Osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu tego rodzaju.
  • Osób prowadzących działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanej ryczałtem.
  • Osób, które otrzymują przychody z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy, jednak tutaj umowy te nie mogą być zawierane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie ulgi podatkowe przysługują?

Niestety, niewiele ulg jest dostępnych przy tej formie rozliczenia. Nie będzie tutaj możliwości skorzystania z ulgi rozliczeniowej wspólnie z małżonkiem ani z racji bycia osobą samotnie wychowującą dziecko. Nie istnieje również możliwość wykorzystania ulgi prorodzinnej.

Dobrą wiadomością dla podatników, PIT 28 obejmuje kilka ulg. Mowa tutaj przede wszystkim o uldze internetowej, jak i dotyczącej kształcenia zawodowego. Należy je wykazać w załączniku PIT/0.

Wspólne rozliczenia nie będą również możliwe przy przychodach opodatkowanych inną formą, np. zasadami ogólnymi. Od tej reguły również występuje wyjątek, a łączy się on z przypadkiem uzyskiwania dochodów z najmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o tym charakterze. W takiej sytuacji nie ma problemu z połączeniem przychodów małżonków. Jest to też opcja, w której można rozliczyć się jako osoba wychowująca samotnie dziecko.

Do kiedy trzeba złożyć formularz?

W roku 2022 osoby zobligowane do złożenia formularza PIT 28 muszą zrobić to do końca lutego. Czasu jest na to oczywiście dość sporo, gdyż formularze przyjmowane są wcześniej, niż od 15 lutego, choć to termin oficjalny. Jeśli złoży się go wcześniej, nie ma problemu – zostanie on przyjęty z datą właśnie 15 lutego.

Poszukując odpowiedniego formularza, można przejść się do najbliższego urzędu skarbowego, gdzie znajdują się jego najnowsze wersje. Warto pamiętać, że nie można używać zeszłorocznych formularzy, gdyż zwyczajnie nie są już takie same i nie zostaną przyjęte. Jeśli nie chcemy wychodzić z domu, istnieje wiele miejsc, w którym możemy uzyskać dostęp do najnowszej wersji formularza.

Dodaj komentarz