Czy warto pracować w trybie zdalnym?

Czy warto pracować w trybie zdalnym?

Praca bez konieczności wyjeżdżania do biura wielu osobom wydaje się być niezwykle korzystną formą aktywności zawodowej. Każdy, kto jednak miał okazję chociaż przez krótki czas popracować z domu dobrze wie, że nie jest to łatwe. Okazuje się, że nie każdy z nas ma predyspozycje do pracy samodzielnej, bez nadzoru szefa. Jest jednak cały szereg sposobów, dzięki którym praca w domu może stać się bardziej efektywna.

Na czym polega praca zdalna i jakie ma nam przynieść korzyści?

Praca zdalna to przede wszystkim praca świadczona poza siedzibą firmy. Najczęściej wykonuje się ją we własnym domu albo w biurze coworkingowym. Ideą tej pracy jest oszczędzenie na kosztach oraz umożliwienie pracownikom takiej formy aktywności zawodowej, która ma im przynieść pewne korzyści w życiu prywatnym. Dotyczy to na przykład matek wychowujących małe dzieci. Dzięki pracy zdalnej, którą można wykonywać o elastycznych porach mogą one pracować i wymienić się z mężem opieką nad dzieckiem bez konieczności zatrudniania opiekunki. Pracując zdalnie warto mieć na uwadze, że taka forma ma przynosić nam korzyści a niestety często bywa udręką. Osoby, które z pracą zdalną sobie nie radzą, często są w tej pracy praktycznie cały czas bo nie potrafią oddzielić sfery zawodowej od prywatnej.

Zalety pracy zdalnej, które bywają wadami

Jako jedną z zalet pracy zdalnej wymienia się elastyczność czasową. Teoretycznie pracownik zdalny może sam wybierać godziny pracy. Niestety bardzo często przybiera to formę odwlekania i zadania są odkładane na późne godziny, kiedy efektywność dawno już spadła. Kolejna pozorna zaleta to spokój i brak konieczności przebywania z kolegami z pracy. Już po kilku tygodniach izolacji zwykle okazuje się, że samotność zupełnie nie służy i powoduje przygnębienie. Pracownik zdalny nie ma się też od kogo uczyć, wymieniać uwagami i inspiracjami, przez co jego rozwój jest wolniejszy. Osobom bardziej ambitnym może też brakować okazji do rywalizacji.

Jak sprawić by praca zdolna przynosiła nam głównie korzyści?

Aby być efektywnym w pracy zdalnej trzeba się dobrze zorganizować. Podstawą jest dobry, plan który powinien zawierać kilka ważnych zadań. Zadanie priorytetowe wykonujemy jako pierwsze. W pracy zdalnej należy kłaść duży nacisk na to by się nie rozpraszać. Gdy pracujemy to w międzyczasie nie robimy prania, nie gotujemy, nie dzwonimy prywatnie. Chodzi o to, by jak najszybciej wykonać swoje zadania i mieć czas wolny, który ma kluczowe znaczenie dla efektywności. Warto też poinformować swoich bliskich i znajomych w jakich godzinach pracujemy ale nie dzwonili bez potrzeby i nie spadali bez zapowiedzi.

Dodaj komentarz