Dla kogo jest PIT-37?

Dla kogo jest PIT-37?

Wybór właściwego formularza deklaracji podatkowej potrafi przysporzyć problemów niejednej osobie. To zagadnienie wydaje się być skomplikowane przede wszystkim dla osób, które niedawno podjęły pracę zarobkową. Co warto wiedzieć o jednej z najpopularniejszych deklaracji?

Czym jest PIT-37?

Najprościej mówiąc, formularz PIT-37 dotyczy niemal każdego podatnika otrzymującego wynagrodzenie netto. Ta deklaracja może zostać określona rozliczeniem rocznych zarobków, które dana osoba uzyskała od płatnika składek. Płatnikiem nazywana jest osoba zatrudniająca, która uiszcza na rzecz podatnika zaliczkę na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. Ze względu na wymienione opłaty występuje różnica między wynagrodzeniem netto i brutto. Dzięki temu pracownik może otrzymywać wynagrodzenie netto i nie martwić się resztą aż do momentu rocznego rozliczenia.

Kto powinien złożyć PIT-37?

Tę deklarację składają pracownicy, zleceniobiorcy i inne osoby, które rozliczają się przy pomocy skali podatkowej. Najczęściej wypełnia się ją na podstawie druku PIT-11 wykazując przysługujące danej osobie ulgi i odliczenia. W przypadku podatników, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika bądź których przychody pochodzą z wielu źródeł, odpowiednim formularzem będzie PIT-36. PIT-37 służy również do rozliczenia osób, które nie są płatnikami, a przekazały PIT-11. Mowa tu między innymi o osobach, których przychody pochodzą z pracy przy zbiorach, pobierających zasiłki z tytułu umowy zlecenie lub umów aktywizacyjnych. Osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczać się przy pomocy tej deklaracji wspólnie z małżonkiem, o ile oboje są do tego rozliczenia uprawnieni. Nie jest to jednak możliwe, jeśli jedno z nich rozlicza się przez podatek liniowy, tonażowy lub ryczałt ewidencjonowany.

Jak złożyć PIT?

Deklarację PIT można złożyć na kilka sposobów. Dostępne są zarówno tradycyjne metody, jak i te wykorzystujące nowoczesne technologie. Pierwsza z nich to po prostu doręczenie wypełnionej deklaracji do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Rozliczenie można też wysłać pocztą (listem poleconym). Powstały także specjalne programy online służące do rozliczania PIT-u. Tak wypełnioną deklarację można złożyć drogą elektroniczną. W tym celu służy także system Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT. Podatnik przebywający za granicą ma możliwość złożenia formularza w urzędzie konsularnym. Z kolei osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające wyrok pozbawienia wolności powinny zrobić to w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego. Żołnierze mogą udać się do dowództwa jednostki.

Dodaj komentarz