Nawozy w rolnictwie

Nawozy w rolnictwie

Rolnictwo to nic innego jak produkcja roślinna, która jak każda inna produkcja, aby mogła być realizowana, potrzebuje materiałów i energii. Co więc jest materiałem, którego potrzebuje rolnictwo? Odpowiedź na to pytanie jest prosta, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeden z głównych celów produkcji, którym jest oczywiście poprawa wydajności — patrząc w ten sposób łatwo domyślić się, że materiałem, którego potrzebuje rolnictwo są oczywiście nawozy.

Nawozy w liczbach

W Polsce, w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych zużywa ponad 125 kg nawozu, ilość ta wydaje się duża, jednak większość krajów np. Unii Europejskiej wykorzystuje go jeszcze więcej. W związku z tym, że w Polsce duża części PKB jest generowana właśnie przez rolnictwo, możemy się również pochwalić nowoczesnymi i znanymi w całej Europie zakładami produkującymi nawozy, wśród nich liderem jest Grupa Azoty, z roczną produkcją chemii rolniczej na poziomie około 3800 tys. ton. Jeżeli chodzi o nawozy Poznań, a właściwie dokładnie miejscowość Luboń k. Poznania również może się pochwalić znanym i nowoczesnym zakładem Luvena, którego produkcja wynosi około 300 tys. ton nawozu rocznie. Pod względem produkcji nawozów Polska konkuruje z największymi krajami nie tylko Europy, ale nawet Azji.

Wykorzystanie nawozów w rolnictwie

Aby zrozumieć dlaczego nawozy są niezbędne we współczesnym rolnictwie, wystarczy zrozumieć prostą zależność — rośliny co roku pobierają z gleby składniki pokarmowe, które są im potrzebne do wzrostu, w środowisku naturalnym, w którym uległyby naturalnemu procesowi rozkładu, oddałyby te składniki z powrotem do ziemi i mogłyby z nich korzystać kolejne rośliny, jednak w przypadku rolnictwa proces naturalnego rozkładu nie zachodzi, w związku z tym w glebie powstaje deficyt, który musi zostać sztucznie uzupełniony — do tego właśnie służą nawozy.

Nawozy pełnią również inne funkcje, dzięki nim istnieje możliwość wyprodukowania większej ilości produktów spożywczych oraz zwiększa się produktywność — przez co ceny żywności mogą być niższe.

Rodzaje nawozów wykorzystywanych w rolnictwie

Pierwszą grupę stanowią nawozy sztuczne, inaczej zwane mineralnymi. Nawozy te zawierają mocno skoncentrowane składniki, w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny, ich stosowanie przynosi zdecydowanie szybsze efekty niż te, które można osiągnąć przy stosowaniu nawozów naturalnych. Najbardziej znaną grupą nawozów sztucznych są nawozy jednoskładnikowe, które można bardzo precyzyjnie dobrać do potrzeb roślin, wśród najczęściej wykorzystywanych wyróżnić można nawozy:

– azotowe,
– fosforowe,
– magnezowe,
– potasowe.

Drugą grupę nawozów stanowią nawozy naturalne, mimo że zdecydowanie rzadziej stosowane, to jednak coraz bardziej popularne ze względu na rosnące zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Do tych najbardziej znanych nawozów ekologicznych zaliczamy oczywiści kompost, który doskonale wzbogaca glebę z w próchnicę, o czym wiadomo nie od dziś. Zdecydowaną wadą tych nawozów jest jednak czas oczekiwania na efekty, który jest dłuższy niż w przypadku nawozów sztucznych. Używanie tych nawozów jest również droższe, przez co produkty z gospodarstw ekologicznych mają wyższą cenę.

Przy korzystaniu z nawozów potrzebna jest odpowiednia wiedza i umiejętności, tak aby nie spowodować np. zakwaszenia gleby, na szczęście polscy rolnicy są coraz bardziej wykształceni i z coraz większą rozwagą korzystają ze środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz