Intonacja Buddyjska – podstawy

Intonacja Buddyjska – podstawy

Pełna inicjacja buddyjska składa się z trzech elementów: przekazu, nauk i właściwej inicjacji do praktyki. Tradycyjnie odbywa się to poprzez słuchanie, studiowanie i praktykowanie.

Aby móc skutecznie wykorzystywać jakąś praktykę czy poszczególne nauki w medytacji musimy mieć do nich odpowiednią inicjację, która spowoduje, że wszelkie nasze działania będą skuteczne. Gdy mamy inicjację i wykonujemy praktykę, to w konsekwencji będziemy otrzymywali błogosławieństwa z powodu jej wykonywania, a nasza karma będzie się oczyszczać.

Skuteczność inicjacji gdy praktykujący nie skompletował Ngondro

Warto wiedzieć, że do skuteczności niektórych praktyk uzależniona jest od skompletowania nauk wstępnych, zwanych Ngondro. O niezbędności wykonania tych praktyk mówią wszyscy lamowie, a Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocze ta o tym mówił we wrześniu 2008r. w Wildze:

„Otrzymanie nauk Ngondro, czyli praktyk wstępnych i ich praktykowanie jest bardzo ważne. Bez podstaw nauki dzogczen nie będą pomocne, dlatego najlepiej na początku zrozumieć i wykonać wszystkie podstawowe nauki, nazwane praktykami wstępnymi.”

Jak odbywa się inicjacja?

Przekaz polega na odczytaniu przez lamę oryginalnego tekstu w oryginale, po tybetańsku lub w języku Zang Zung i pełni rolę przyzwolenia na wykonywanie praktyki. Lama czyta głośno uczniom tekst z daną praktyką pochodzący z konkretnego cyklu nauk, np. z cyklu dzogczen Yetri Thasel , A Tri lub innego. Zadaniem uczniów jest w spokoju i skupieniu wysłuchanie tekstu. Bez znaczenia jest, czy uczniowie rozumieją czytany tekst, czy nie, bo poprzez odczytanie go głośno trafia on do naszej nieświadomości ( podświadomości), która rozumie wszystkie języki, w tym tybetański.

Objętość tekstów jest zazwyczaj niewielka, jako, że stanowią one skondensowaną formę rozległego cyklu, który z zasady musi objaśnić lama nauczając swoich uczniów.

Po odczytaniu tekstu następuje drugi etap inicjacji, czyli nauki. Lama udziela nam szczegółowych wyjaśnień do tekstu, nieraz trwających wiele dni. Uczniowie wówczas dowiadują się czego on dotyczy wraz z wszelkimi szczegółami interpretacyjnymi. Nauki na Zachodzie zawyczaj bywają skracane, jako, że retrity odbywają się weekendowo i z konieczności trzeba się zmieścić w dwóch lub trzech dniach. W przypadku praktyk wymagających większej ilości czasu jak Ruszen, Pho Wa, czy Kunsum Rungszar , nauki z tekstu 21 gwoździ, nauczanie trwa wiele dni, a niekiedy bywa rozłożone na kilka lat. Nauk z tekstu 21 gwoździ lama Tenzin Wangyal Rinpocze udziela w sumie przez cztery lata, po cztery dni w roku.

Gdy już nauki zostaną przekazane, to następuje właściwa inicjacja, czyli lama wypowiadając odpowiednią formułę dotyka tekstem z naukami,dłonią lub jakimś przedmiotem głowy ucznia aby dopełnić całości przekazu.

W praktyce zdarza się często, że cała inicjacja ogranicza się do odczytania oryginalnego tekstu i udzielenia nauk, oraz wspólnej z lamą praktyki z jidamem, a etap ostatni bywa pomijany.

O Inicjacjach tak mówił w Wildze w 2013r. lama Khempo Tenpa Yungdrung Rinpocze:

”Gdy na przykład otrzymujesz inicjację, ważne jest, by jakoś zapadła ona w tobie w formie wiedzy i praktyki duchowej. Aby to w sobie utrzymać potrzebujesz pewnej duchowej dyscypliny, którą zwyczajowo nazywamy zobowiązaniem- samaja. Czym jest więc prawdziwa inicjacja? Jest tym, co żyje w nas w formie wiedzy, która staje się bezpośrednim środkiem wiodącym nas ku wyzwoleniu”.

Dodaj komentarz