Procedura AML – na czym polega i kogo obowiązuje? 

Procedura AML – na czym polega i kogo obowiązuje? 

Zjawisko prania pieniędzy w globalnej gospodarce cały czas jest dużym problemem. Z tego względu prawo stara się zapobiegać takim sytuacjom. Jednym z działań było stworzenie obowiązkowej dla długiej listy przedsiębiorstw i instytucji procedury AML. Czym jest procedura AML i kogo obowiązuje? 

Procedura AML – co to jest? 

Pod skrótem AML kryje się rozwinięcie Anti-money Laundering Procedure. Jest to ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W Polsce weszła ona w życia 1 marca 2018 roku, a najnowsza nowelizacja była 30 marca 2021 roku. Ustawa ta wskazuje szereg obowiązków, które muszą być realizowane przez przedsiębiorstwa oraz różnego rodzaju instytucje w ramach walki z przestępczością finansową. Wśród zadań znajduje się między innymi wdrożenie działań o charakterze operacyjnych, w tym stworzenie i przestrzeganie wewnętrznej procedury AML. 

Kto musi stosować procedurę AML? 

Wewnętrzna procedura AML obowiązuje długą listę instytucji. Każda z nich musi stworzyć wewnętrzną procedurę, a następnie ją odpowiednio aktualizować. W początkowej fazie katalog instytucji zobowiązanych do wprowadzenia procedury AML był stosunkowo krótki. Zawierał wyłącznie firmy finansowe i zawody, takie jak notariusz, czy pośrednik nieruchomości. Jednak po nowelizacji z 2021 roku i dostosowaniu polskich przepisów do prawa unijnego lista instytucji obowiązanych znacznie się wydłużyła. Teraz znajdują się na niej między innymi: 

  • banki, instytucje kredytowe i pożyczkowe, instytucje finansowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi,
  • firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, banki powiernicze, domy maklerskie,
  • zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi,
  • kantory walut, przedsiębiorcy świadczący usługi wymiany walut (w tym walut wirtualnych),
  • notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi, biegli rewidenci,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,
  • przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego, lub celnego. 

Warto przy tym pamiętać, że jest to tylko skrócona wersja. Pełną listę możesz znaleźć bezpośrednio w ustawie, lub też skonsultować się z prawnikiem. Specjalista wskaże, czy procedura obowiązuje także Twoje przedsiębiorstwo i doradzi, jak ją wprowadzić.  

Dodaj komentarz