W poszukiwaniu wolnego czasu. Znaczenie preferencji.

W poszukiwaniu wolnego czasu. Znaczenie preferencji.

CO ZROBIĆ Z WOLNYM CZASEM I NA CZYM POLEGA JEGO DOBRA ORGANIZACJA.

Należę do osób, które raczej narzekają na brak wolnego czasu i to nie tylko tego “z przeznaczeniem” dla siebie samego i dla innych, ale w ogóle. W tym miejscu tego artykułu, warto by było się dokładnie zorientować, czym właściwie jest i co tak właściwie powinniśmy nazywać czasem wolnym.

Zgodnie z definicją encyklopedyczną, czasem wolnym nazywamy, czas którym dysponuje człowiek, po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca i czynności związane z codziennym życiem.

Z CZYM MAMY DO CZYNIENIA. I GDZIE SZUKAĆ CZASU WOLNEGO.

Pojęcie to stało się obiektem badań i zainteresowania socjologów, w okresie pojawienia się społeczeństwa przemysłowego oraz zjawiska kapitalizmu jakim jest standaryzacja produkcji. Robotnicy strajkujący w Chicago w XIX wieku, doprowadzili do tego, że czas pracy, został ograniczony do 8 godzin dziennie. Wcześniej czas ten, właściwie był niczym nie normowany i zależał od wielu czynników. Jakie były konsekwencje tego, jakże szlachetnego i uznanego społecznie dokonania, potwierdzonego przez II Międzynarodówkę oraz wprowadzenia tej zasadniczej zmiany dla ludu robotniczego, całego naszego globu?

Ludzie i pracowici obywatele, prężnie działających i prosperujących państw, zaczęli rozbijać swoje życie na dwa etapy: ten spędzany w pracy i ten kiedy nie pracowali. Doprowadziło to w efekcie do rozszczepienia nawyków i przyzwyczajeń życiowych oraz przestrzeganych na co dzień rytuałów, na zbiory: społeczność A i społeczność B. Mówiąc po polsku: praca-dom. Prozaiczne, ale prawdziwe.

OD CZEGO ZALEŻY NASZ WOLNY CZAS I TO W JAKI SPOSÓB ZWYKLE GO SPĘDZAMY.

Czas wolny zależy od kilku ważnych czynników, którymi są:

  1. preferencje, zainteresowania oraz nasze nawyki i przyzwyczajenia;
  2. wiek, w jakim aktualnie jesteśmy;
  3. rodzaj wykonywanej pracy;
  4. inne obowiązki;
  5. ilość dostępnego czasu;
  6. możliwości finansowe.

Oto sześć wpływowych, mocnych wytycznych, o szerokim zakresie oddziaływania na nasz wolny czas i to w jaki sposób możemy go samodzielnie zorganizować.

Na początek, kilka słów na temat preferencji. Nie wiem, czy sobie zdajecie sobie z tego sprawę, ale preferencje, czyli inaczej nasze skłonności i upodobania, stanowią pojęcie podstawowe tzw. teorii gier. Jest to dział matematyki, który zgodnie z podaną w encyklopedii definicją, zajmuje się badaniem optymalnego zachowania w przypadku konfliktu interesów.

PREFERENCJE. TENDENCJE DO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W OKREŚLONY SPOSÓB.

Preferencje są ciekawą platformą psychologiczną naszej psychiki, ponieważ ich zaspokojenie, związane jest z takimi odczuciami jak:

  • satysfakcja,
  • zadowolenie,
  • szczęście,
  • szansa na możliwość bycia użytecznym i potrzebnym dla innych ludzi.

Przez fakt, ścisłego łączenia się naszych upodobań z wyborami, których na co dzień dokonujemy, badaniem preferencji zajmuje się głównie ekonomia.

Będąc aktywnymi konsumentami, skazani jesteśmy na stałe, nieświadome poddawanie się analizom rynku. Programy komputerowe, które obsługują systemy operacyjne sklepów i marketów, drobiazgowo przeliczają nie tylko zyski i straty, ale też sprawdzają jaki towar w danym roku, sprzedawał się najlepiej. Ekonomiści analizują to co kupowaliśmy najczęściej, kontrolując w ten sposób zasoby rynku.

W jaki zatem sposób preferencje, mogą wpływać na nasz czas wolny, skoro dotyczą zagadnień konsumenckich, a na obliczenie ich binarnych relacji, istnieją matematyczne wzory? By się tego wyczerpująco dowiedzieć, polecam państwu sięgnięcie do literatury na ten temat. Na początek rzucając propozycję w postaci psychologicznej “cegły”, trudnej do przebrnięcia, ale bardzo pouczającej i noszącej znamienny tytuł: “Psychologia wychowania.”

Dodaj komentarz