Specyfika pracy tłumacza języka niemieckiego

Specyfika pracy tłumacza języka niemieckiego

Tłumacz języka niemieckiego jak zostać?

Drogi są właściwie dwie- to zależy czy chcemy zostać tłumaczem technicznym czy przysięgłym a może i jedno i drugie?
Zacznijmy więc od drogi szkoleniowej tłumacza przysięgłego. Jeśli chcę profesjonalnie wykonywać tłumaczenia języka niemieckiego jako tłumacz przysięgły muszę zdać egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przystąpienie do egzaminu wiąże się również z pewnymi wymogami  wobec potencjalnych kandydatów. Do egzaminu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł magistra, obywatelstwo polskie i są niekarani. Takie osoby mogą przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Po zdaniu części pisemnej i ustnej tłumacz przejdzie mianowanie przez Ministra Sprawiedliwości na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Po wyrobieniu okrągłej pieczęci w Mennicy Polskiej zawierającej imię i nazwisko tłumacza oraz nr wpisu na listę tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez ministerstwo sprawiedliwości tłumacz może zacząć pracę w zawodzie.

A jaka jest droga w przypadku zdobywania uprawnień na tłumacza technicznego języka niemieckiego? Tłumacz niemieckiego kształcący się w zakresie tłumaczeń technicznych powinien przejść egzamin NOT, czyli Naczelnej Organizacji Technicznej. NOT reprezentuje techników i inżynierów z Polski, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach techniki.
Egzamin przeprowadzany przez NOT ma jedynie formę pisemną i składa się z dwóch części. W pierwszej będziemy musieli wykonać tłumaczenie techniczne z języka niemieckiego na polski a w części drugiej z polskiego na niemiecki. Uprawnienia należy przedłużać po upływie ich ważności, przedstawiając zakres wykonanych tłumaczeń technicznych, których wykonanie musi być zaświadczone przez pracodawcę.

Dobrym wstępem do rozpoczęcia pracy zawodowej tłumacza są również studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych i przysięgłych, podczas których poznamy specyfikę pracy tłumacza jak również narzędzia pracy.

Tłumaczenia języka niemieckiego na rynku polskim

Tłumaczenia niemieckie cieszą się sporym zainteresowaniem w całej Polsce a w szczególności w Polsce zachodniej. Bliskość rynku niemieckiego przysparza wielu nowych klientów biurom tłumaczeń. Kształcąc się z zakresu tłumaczeń języka niemieckiego należy pamiętać o przemyślanym wyborze branży, w której będziemy rozwijać swoje umiejętności a następnie specjalizację. Odpowiedni wybór dziedziny, na którą jest duży popyt przysporzy nam sporo zleceń i jeśli będziemy dbali o jakość przekładu z pewnością pozyskamy nowych klientów a co za tym idzie stałe zlecenia na wiele lat.

Ceny tłumaczenia niemieckiego

Kształtując swoją politykę cenową należy pamiętać do kogo skierowana jest nasza oferta. Jeśli planujemy rozpocząć naszą współpracę z biurem tłumaczeń należy pamiętać, że biuro narzuca dodatkowo swoje marże, stąd jeśli nasza oferta dla biura będzie zbyt wysoka z pewnością nie nawiąże ono z nami współpracy. Współpraca z biurem jest jednak bardzo wygodna – nie musimy poszukiwać nowych zleceń i wydawać ogromnych pieniędzy na marketing – robi to za nas biuro a my cieszymy się dużą ilością zleceń tłumaczeniowych z języka niemieckiego, więc w wielu przypadkach współpraca z biurem będzie dużo bardziej opłacalna niż stworzenie własnej strony internetowej i opłacanie kosztownego pozycjonowania.

Dodaj komentarz