Badanie słuchu, czyli weryfikacja cech słyszenia

Badanie słuchu, czyli weryfikacja cech słyszenia

Badanie słuchu to podstawowe badanie, którego celem jest ocena i weryfikacja poziomu słyszenia pacjenta. Jednocześnie właśnie to badanie jest podstawą do diagnostyki i ewentualnego dalszego leczenia, które jest domeną laryngologa. Tego rodzaju badanie przeprowadza się albo w gabinecie laryngologa i to on nim zawiaduje albo w gabinecie protetyka słuchu. Aby dostać się do laryngologa niezbędne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, natomiast wizyta u protetyka słuchu nie wymaga tego dokumentu. Badanie pod kątem określenia cech słyszenia trwa ok. pół godziny.

Badanie słuchu u protetyka słuchu

Zanim protetyk słuchu przystąpi do właściwego badania, powinien sprawdzić drożność kanałów słuchowych pod kątem zalegania w nich wydzieliny. Jej nadmiar może wpłynąć na przebieg badania i przekłamać jego wyniki. Samo badanie, czyli audiometria tonalna przeprowadza się za pomocą słuchawek audiometrycznych, poprzez które pacjent otrzymuje zestaw dźwięków o zróżnicowanej częstotliwości. Pacjent informuje o rozpoznaniu dźwięku a raczej jego progu słyszenia, czyli wskazuje moment, w którym zaczyna słyszeć dźwięk o coraz to wyższej częstotliwości. W wyniku badania pacjent otrzymuje informację o cechach swojego zmysłu słuchu, a w przypadku, gdy okaże się że ma już niedosłuch zostaje poinformowany o dalszych działaniach, jakie powinien podjąć, by zapobiec pogłębianiu się powstałej zmiany.

Po badaniu słuchu

Dzięki badaniu słuchu można z całą stanowczością stwierdzić czy i w jakim zakresie pacjent cierpi na ubytek słuchu oraz jakiego jest on rodzaju. Badanie pomaga również w ocenie konieczności zastosowania do codziennego używania aparatów słuchowych, wskazuje też kierunki dalszego leczenia, jeżeli jest ono konieczne. Ubytek słuchu jaki wskazuje badanie słuchu może być: mieszany, odbiorczy lub przewodzeniowy. Aparaty słuchowe zaleca się pacjentom w niedosłuchu mieszanym oraz odbiorczym. Niedosłuch przewodzeniowy podlega w miarę możliwości dalszemu leczeniu. Jako ubytek słuchu traktuje się próg słyszenia powyżej 30dB.

Dodaj komentarz